For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.09.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.10.2005 Examinarea preliminara 28.09.2006 Examinarea de fond 31.12.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2007 Eliberarea brevetului (G2) 15.09.2016 Valabil pana la 30.04.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3212
(21)Numarul depozituluia 2005 0279
(22)Data depozitului2005.09.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOREŢCHI Liuba, MD; EMNOVA Ecaterina, MD; BAHNAREL Ion, MD; SPÎNU Constantin, MD; CECHIRLAN Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Mucor vulgaris X Mich. pentru solubilizarea compuşilor insolubili ai cobaltului
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2007
F1, BOPI 12/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/785 (2006.01); C01G 51/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.12.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.09.15
 Data decăderii din drepturi2016.09.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200279