For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.10.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.11.2005 Examinarea preliminara 30.04.2007 Publicarea cererii (A) 05.03.2008 Examinarea de fond 31.05.2008 Publicarea hot. de acordare (F2) 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2008 Eliberarea brevetului (G2) 28.10.2010 Valabil pana la 30.04.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3600
(21)Numarul depozituluia 2005 0309
(22)Data depozitului2005.10.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.12.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; VIŞA Ion, RO; DULGHERU Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD; CIOBANU Radu, MD; CIOBANU Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie solară cu motor Stirling
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2009
F2, BOPI 05/2008
A, BOPI 04/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60K 16/00 (2006.01); F24J 2/42 (2006.01); F02G 1/044 (2006.01); F03G 6/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.10.28
 Data decăderii din drepturi2010.10.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200309