For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.12.2005 Examinarea preliminara 01.02.2006 Examinarea de fond 31.05.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2007 Eliberarea brevetului (G2) 31.10.2010 Valabil pana la 30.04.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3055
(21)Numarul depozituluia 2005 0313
(22)Data depozitului2005.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 31.10.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARASCA Petru, MD; PALII Spiridon, MD; DRAGANCEA Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(54)Titlul inventiei Compoziţie de lichior
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 3/04 (2006.01); C12G 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.05.31
(47)Data eliberării brevetului2007.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.10.31
 Data decăderii din drepturi2010.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200313