For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3032
(21)Numarul depozituluia 2005 0322
(22)Data depozitului2005.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; PRISACARI Viorel, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; SPÎNU Stela, MD; BEJENARI Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Naftalidentiosemicarbazidaţi de cupru(II) care conţin sulfanilamide
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/06 (2006.01); C07C 311/37 (2006.01); C07C 47/57 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.10.31
 Data decăderii din drepturi2010.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200322