For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.11.2005 Examinarea preliminară 10.01.2006 Examinarea de fond 30.04.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2006 Eliberarea brevetului (G2) 31.10.2010 Valabil până la 30.04.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 28.11.2020 31.10.2025 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3032
(21)Numarul depozituluia 2005 0322
(22)Data depozitului2005.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; PRISACARI Viorel, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; SPÎNU Stela, MD; BEJENARI Natalia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Naftalidentiosemicarbazidaţi de cupru(II) care conţin sulfanilamide
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 337/06 (2006.01); C07C 311/37 (2006.01); C07C 47/57 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.04.30
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.10.31
 Data decăderii din drepturi2010.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200322