For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.11.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.11.2005 Examinarea preliminara 10.01.2006 Examinarea de fond 31.08.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2007 Eliberarea brevetului (G2) 04.11.2012 Valabil pana la 31.05.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3130
(21)Numarul depozituluia 2005 0327
(22)Data depozitului2005.11.04
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.11.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; MOVILĂ Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de combatere a căpuşelor ixodide
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2007
F1, BOPI 08/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); A01P 7/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.11.04
 Data decăderii din drepturi2012.11.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200327