For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3105
(21)Numarul depozituluia 2005 0331
(22)Data depozitului2005.11.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.12.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPORTAS Valentin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPORTOS Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPORTOS Valentin, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru transformarea energiei cinetice a curentului de apă în energie electrică
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03B 17/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.07.31
(47)Data eliberării brevetului2007.03.31
(74)ReprezentantMARGINE Ion, Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondMALAI Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.11.11
 Data decăderii din drepturi2010.11.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200331