For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.11.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.12.2005 Examinarea preliminara 10.01.2006 Examinarea de fond 30.09.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2007 Eliberarea brevetului (G2) 15.11.2010 Valabil pana la 31.05.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3143
(21)Numarul depozituluia 2005 0334
(22)Data depozitului2005.11.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD; GOREA Oleg, MD; GOREA-NICOLAU Artemisia, MD; MARIŞ Marius, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNICOLAU Gheorghe, MD;
(54)Titlul inventieiImplant dentar demontabil
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2007
F1, BOPI 09/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61C 8/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.09.30
(47)Data eliberării brevetului2007.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.11.15
 Data decăderii din drepturi2010.11.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200334