For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.12.2005 Examinarea preliminara 11.01.2006 Examinarea de fond 31.07.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2007 Eliberarea brevetului (G2) 06.12.2010 Valabil pana la 31.07.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3097
(21)Numarul depozituluia 2005 0359
(22)Data depozitului2005.12.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; NASTAS Raisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a apelor subterane de hidrogen sulfurat şi/sau sulfuri
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/20 (2006.01); C02F 1/28 (2006.01); C02F 1/58 (2006.01); C02F 1/74 (2006.01); C01B 31/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.07.31
(47)Data eliberării brevetului2007.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.06
 Data decăderii din drepturi2010.12.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200359