For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.12.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.12.2005 Examinarea preliminară 01.02.2006 Examinarea de fond 31.08.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2007 Eliberarea brevetului (G2) 07.08.2022 06.12.2022 Valabil până la 06.12.2023 Achitarea taxei de menţinere 06.12.2025 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3125
(21)Numarul depozituluia 2005 0360
(22)Data depozitului2005.12.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; LUPAŞCU Lucian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a enotaninurilor hidrosolubile
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08H 5/00 (2006.01); C07D 311/30 (2006.01); C08F 8/06 (2006.01); C07C 37/60 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.12.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200360