For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3125
(21)Numarul depozituluia 2005 0360
(22)Data depozitului2005.12.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; LUPAŞCU Lucian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a enotaninurilor hidrosolubile
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C08H 5/00 (2006.01); C07D 311/30 (2006.01); C08F 8/06 (2006.01); C07C 37/60 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.12.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200360