For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.12.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 16.01.2006 Examinarea preliminară 31.05.2006 Examinarea de fond 31.05.2007 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2007 Eliberarea brevetului (C2) 06.12.2010 Valabil până la 31.07.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 26.01.2021 06.12.2025 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3316
(21)Numarul depozituluia 2005 0361
(22)Data depozitului2005.12.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.01.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; PROŞCHINA Nelli, MD; GĂRBĂLĂU Nicolae, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Electrolit pentru decaparea electrochimică a wolframului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 3/08 (2006.01); C25F 3/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.06
 Data decăderii din drepturi2010.12.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200361