For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 16.12.2005 Examinarea preliminara 07.06.2006 Examinarea de fond 31.08.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 29.02.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2008 Eliberarea brevetului (G2) 06.12.2012 Valabil pana la 30.06.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3377
(21)Numarul depozituluia 2005 0363
(22)Data depozitului2005.12.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 24.05.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiOLEINIC Nicolae, MD; OLARU Gheorghe, MD; PARASCA Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiOLEINIC Nicolae, MD; OLARU Gheorghe, MD; PARASCA Dumitru, MD; VOROBIOV Victor, MD; NEGURA Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiOLEINIC Nicolae, MD; OLARU Gheorghe, MD; PARASCA Dumitru, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie pentru uscarea produselor alimentare (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2008
F1, BOPI 08/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 12/08 (2006.01); F26B 3/02 (2006.01); F26B 3/30 (2006.01); A23L 3/005 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.08.31
(47)Data eliberării brevetului2008.04.30
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.12.06
 Data decăderii din drepturi2012.12.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:5720, 2007.06.07
Datele iniţiale:OLEINIC Nicolae, MD; OLARU Gheorghe, MD; PARASCA Dumitru, MD
Datele finale:VOROBIOV VICTOR, MD; NEGURA IVAN, MD; OLEINIC Nicolae, MD; OLARU Gheorghe, MD; PARASCA Dumitru, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200363