For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.12.2005 Examinarea preliminara 04.04.2006 Examinarea de fond 31.08.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2007 Eliberarea brevetului (G2) 15.12.2007 Valabil pana la 30.06.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3114
(21)Numarul depozituluia 2005 0374
(22)Data depozitului2005.12.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; FABRICA DE ÎNGHEŢATĂ DRANCOR, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; DRANGOI Ion, MD; HARITONOV Svetlana, MD; POPOVICI Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; FABRICA DE ÎNGHEŢATĂ DRANCOR, MD;
(54)Titlul inventiei Unt vegetal cu valoare biologică sporită
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23D 7/005 (2006.01); A23L 1/30 (2006.01); C01B 7/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.15
 Data decăderii din drepturi2007.12.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200374