For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.03.2006 Examinarea preliminara 31.03.2006 Examinarea de fond 28.02.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2007 Eliberarea brevetului (G2) 16.12.2011 Valabil pana la 30.06.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3243
(21)Numarul depozituluia 2005 0380
(22)Data depozitului2005.12.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.02.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞACOVA Lidia, MD; DEMCENCO Lidia, MD; POPEL Svetlana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventieiGem cu valoare calorică redusă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2007
F1, BOPI 02/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/064 (2006.01); A23L 1/09 (2006.01); A23L 1/0524 (2006.01); A23L 1/0562 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.02.28
(47)Data eliberării brevetului2007.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.12.16
 Data decăderii din drepturi2011.12.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.06.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5423, 2007.05.29
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200380