For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3725
(21)Numarul depozituluia 2005 0381
(22)Data depozitului2005.12.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.11.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPODSTREL Ruslan, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPODSTREL Ruslan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPODSTREL Ruslan, MD;
(54)Titlul inventiei Clădire-trambulină cu sistem de salvare a persoanelor
(13)Codul documentuluiB2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A62B 1/20 (2006.01); E04H 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2010.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200381