For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 09.02.2006 Examinarea preliminară 22.05.2006 Examinarea de fond 31.07.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2007 Eliberarea brevetului (G2) 26.12.2010 Valabil până la 31.07.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3101
(21)Numarul depozituluia 2006 0001
(22)Data depozitului2005.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; ZOSIM Liliana, MD; BULIMAGA Valentina, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CIUMAC Daniela, MD; TURTĂ Constantin, MD; PRODIUS Denis, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a biomasei de Spirulina platensis
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C07C 53/18 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C07F 3/02 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.07.31
(47)Data eliberării brevetului2007.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.26
 Data decăderii din drepturi2010.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200001