For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.12.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 09.02.2006 Examinarea preliminară 01.03.2006 Examinarea de fond 30.11.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2007 Eliberarea brevetului (G2) 26.12.2010 Valabil până la 31.07.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.06.2021 26.12.2025 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3183
(21)Numarul depozituluia 2006 0002
(22)Data depozitului2005.12.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 27.02.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCROITOR Gheorghe, MD; DARCIUC Mihail, MD; BEŢIŞOR Alexandru, MD; CROITOR Petru, MD; GHERGHELEJIU Alexandru, MD; CROITOR Roman, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de reendoprotezare a şoldului cu proteză fără ciment
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.11.30
(47)Data eliberării brevetului2007.07.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.26
 Data decăderii din drepturi2010.12.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200002