For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.01.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.01.2006 Examinarea preliminară 09.08.2006 Examinarea de fond 31.10.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2007 Eliberarea brevetului (G2) 05.01.2011 Valabil până la 31.07.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 05.01.2026 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3174
(21)Numarul depozituluia 2006 0023
(22)Data depozitului2006.01.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valerii, MD; BUZURNIUC Svetlana, MD; MEŞALCHIN Alexei, MD; ROBU Ştefan, MD; VERLAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compozit fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf şi polimer organic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/087 (2006.01); C08L 29/04 (2006.01); C08C 23/04 (2006.01); C30B 31/04 (2006.01); G02B 5/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.10.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.01.05
 Data decăderii din drepturi2011.01.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200023