For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3174
(21)Numarul depozituluia 2006 0023
(22)Data depozitului2006.01.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANDRIEŞ Andrei, MD; BIVOL Valerii, MD; BUZURNIUC Svetlana, MD; MEŞALCHIN Alexei, MD; ROBU Ştefan, MD; VERLAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL DE OPTOELECTRONICĂ AL INSTITUTULUI DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Compozit fotosensibil din semiconductor calcogenic amorf şi polimer organic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G03G 5/087 (2006.01); C08L 29/04 (2006.01); C08C 23/04 (2006.01); C30B 31/04 (2006.01); G02B 5/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.10.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.01.05
 Data decăderii din drepturi2011.01.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200023