For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3226
(21)Numarul depozituluia 2006 0032
(22)Data depozitului2005.12.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDARIE Grigore, MD; RUDIC Valeriu, MD; GRANACI Vera, MD; COPACINSCHII Doina, MD; MARANDICI Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de optimizare a spermatogenezei taurilor-reproducători
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.01.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.30
 Data decăderii din drepturi2010.12.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200032