For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.02.2006 Examinarea preliminara 30.05.2006 Examinarea de fond 31.01.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2007 Eliberarea brevetului (G2) 30.12.2010 Valabil pana la 31.07.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3226
(21)Numarul depozituluia 2006 0032
(22)Data depozitului2005.12.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDARIE Grigore, MD; RUDIC Valeriu, MD; GRANACI Vera, MD; COPACINSCHII Doina, MD; MARANDICI Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de optimizare a spermatogenezei taurilor-reproducători
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2007
F1, BOPI 01/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.01.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.30
 Data decăderii din drepturi2010.12.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200032