For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.01.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 17.02.2006 Examinarea preliminară 09.07.2007 Examinarea de fond 31.08.2007 Publicarea cererii (A) 30.11.2007 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.05.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2008 Eliberarea brevetului (G2) 28.01.2012 Valabil până la 31.07.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3428
(21)Numarul depozituluia 2006 0041
(22)Data depozitului2006.01.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.06.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMASANSCAIA-CORAC Natalia, MD; CORAC Anatolii, UA;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMASANSCAIA-CORAC Natalia, MD; CORAC Anatolii, UA; OYKIN Valerii, UA; IAROŢCHII Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMASANSCAIA-CORAC Natalia, MD; CORAC Anatolii, UA;
(54)Titlul inventiei Roată a mijlocului de transport
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60B 9/12 (2006.01); B60B 9/20 (2006.01); B60B 7/10 (2006.01); B60C 7/18 (2006.01); B60C 7/22 (2006.01); B60B 9/06 (2006.01); B60B 9/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.11.30
(47)Data eliberării brevetului2008.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.28
 Data decăderii din drepturi2012.01.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200041