For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3428
(21)Numarul depozituluia 2006 0041
(22)Data depozitului2006.01.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.06.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiMASANSCAIA-CORAC Natalia, MD; CORAC Anatolii, UA;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMASANSCAIA-CORAC Natalia, MD; CORAC Anatolii, UA; OYKIN Valerii, UA; IAROŢCHII Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiMASANSCAIA-CORAC Natalia, MD; CORAC Anatolii, UA;
(54)Titlul inventiei Roată a mijlocului de transport
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B60B 9/12 (2006.01); B60B 9/20 (2006.01); B60B 7/10 (2006.01); B60C 7/18 (2006.01); B60C 7/22 (2006.01); B60B 9/06 (2006.01); B60B 9/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.11.30
(47)Data eliberării brevetului2008.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.01.28
 Data decăderii din drepturi2012.01.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200041