For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.01.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.02.2006 Examinarea preliminara 21.03.2006 Examinarea de fond 31.08.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2007 Eliberarea brevetului (G2) 31.01.2011 Valabil pana la 31.07.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3128
(21)Numarul depozituluia 2006 0042
(22)Data depozitului2006.01.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBULIMAGA Valentina, MD; RUDIC Valeriu, MD; ZOSIM Liliana, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; TURTĂ Constantin, MD; PRODIUS Denis, MD; ŞOVA Sergiu, MD; MEREACRE Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a biomasei de Spirulina platensis
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2007
F1, BOPI 08/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C07F 3/02 (2006.01); C07C 53/16 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); C12N 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.08.31
(47)Data eliberării brevetului2007.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.01.31
 Data decăderii din drepturi2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200042