For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.02.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.02.2006 Examinarea preliminara 30.05.2006 Examinarea de fond 30.11.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2007 Eliberarea brevetului (G2) 08.02.2011 Valabil pana la 31.08.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3179
(21)Numarul depozituluia 2006 0046
(22)Data depozitului2006.02.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSAŞCO Elena, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; RUDIC Valeriu, MD; LUPAŞCU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCompus ce posedă proprietăţi fungitoxice pentru ciuperca Pythium debarianum Hesse
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2007
F1, BOPI 11/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 61/00 (2006.01); A01N 65/00 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01); C08H 5/00 (2006.01); C08F 8/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.11.30
(47)Data eliberării brevetului2007.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.02.08
 Data decăderii din drepturi2011.02.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200046