For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.02.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.02.2006 Examinarea preliminara 07.06.2006 Examinarea de fond 30.09.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2007 Eliberarea brevetului (G2) 08.02.2012 Valabil pana la 31.08.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3139
(21)Numarul depozituluia 2006 0048
(22)Data depozitului2006.02.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; SAŞCO Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiCompus ce posedă activitate fungitoxică pentru ciuperca Fusarium solani (Mart.) App.et Wr.
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2007
F1, BOPI 09/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 65/00 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01); C08H 5/00 (2006.01); C08F 8/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.09.30
(47)Data eliberării brevetului2007.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.02.08
 Data decăderii din drepturi2012.02.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200048