For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 09.02.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.02.2006 Examinarea preliminara 04.04.2006 Examinarea de fond 30.06.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2007 Eliberarea brevetului (G2) 09.02.2011 Valabil pana la 31.08.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3081
(21)Numarul depozituluia 2006 0049
(22)Data depozitului2006.02.09
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.03.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; AGAFII Vasile, MD; ŞCURPELO Anatoli, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAliaj pe bază de nichel
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2007
F1, BOPI 06/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C22C 19/03 (2006.01); C22C 1/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.06.30
(47)Data eliberării brevetului2007.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.02.09
 Data decăderii din drepturi2011.02.09
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200049