For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3171
(21)Numarul depozituluia 2006 0058
(22)Data depozitului2006.02.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; BULIMAGA Valentina, MD; ZOSIM Liliana, MD; GULEA Aurelian, MD; POIRIER Donald, CA; CIAPURINA Ludmila, MD; CIUMAC Daniela, MD; TODERAŞ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/12 (2006.01); C07F 3/06 (2006.01); C07C 229/76 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.10.31
(47)Data eliberării brevetului2007.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.02.17
 Data decăderii din drepturi2011.02.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200058