For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3138
(21)Numarul depozituluia 2006 0059
(22)Data depozitului2006.02.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.02.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIRILOV Alexandru, MD; CHINTEA Pavel, MD; BALAUR Nicolae, MD; TOMA Simion, MD; HARCIUC Oleg, MD; COZMIC Raisa, MD; BAŞTOVAIA Svetlana, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; VORONŢOV Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a viţei de vie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 17/00 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.09.30
(47)Data eliberării brevetului2007.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.02.20
 Data decăderii din drepturi2011.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200059