For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.02.2006 Depunerea cererii 21.02.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 13.03.2006 Examinarea preliminară 24.05.2006 Examinarea de fond 31.10.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2007 Eliberarea brevetului (G2) 21.02.2011 Valabil până la 31.08.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3168
(21)Numarul depozituluia 2006 0063
(22)Data depozitului2006.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.02.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; FEIGER Lilia, MD; RUSU Vitalii, MD; RUSU Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinului perlant de muscat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.10.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.02.21
 Data decăderii din drepturi2011.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200063