For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.02.2006 Depunerea cererii 21.02.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.03.2006 Examinarea preliminara 24.05.2006 Examinarea de fond 30.11.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2007 Eliberarea brevetului (G2) 21.02.2011 Valabil pana la 31.08.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3192
(21)Numarul depozituluia 2006 0065
(22)Data depozitului2006.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.02.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARPOV Sofroni, MD; TARAN Nicolae, MD; FEIGER Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a vinului natural sec roşu
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2007
F1, BOPI 11/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/022 (2006.01); C12G 1/028 (2006.01); C12G 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.11.30
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.02.21
 Data decăderii din drepturi2011.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200065