For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3192
(21)Numarul depozituluia 2006 0065
(22)Data depozitului2006.02.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.02.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARPOV Sofroni, MD; TARAN Nicolae, MD; FEIGER Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinului natural sec roşu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/022 (2006.01); C12G 1/028 (2006.01); C12G 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.11.30
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.02.21
 Data decăderii din drepturi2011.02.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200065