For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3564
(21)Numarul depozituluia 2006 0067
(22)Data depozitului2006.02.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de presare (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.22
 Data decăderii din drepturi2014.02.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200067