For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3178
(21)Numarul depozituluia 2006 0076
(22)Data depozitului2006.03.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.06.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; GAINA Boris, MD; DRAGALIN Ion, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOVA Olga, MD; CINCILEI Angela, MD; BEJAN Valeriu, MD; OSIPOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a viţei de vie (variante)
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 25/32 (2006.01); A01N 43/76 (2006.01); A01N 59/16 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.11.30
(47)Data eliberării brevetului2007.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.02
 Data decăderii din drepturi2011.03.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200076