For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.03.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.03.2006 Examinarea preliminara 03.07.2006 Examinarea de fond 30.11.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2007 Eliberarea brevetului (G2) 02.03.2011 Valabil pana la 30.09.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3178
(21)Numarul depozituluia 2006 0076
(22)Data depozitului2006.03.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 05.06.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; GAINA Boris, MD; DRAGALIN Ion, MD; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOVA Olga, MD; CINCILEI Angela, MD; BEJAN Valeriu, MD; OSIPOV Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a viţei de vie (variante)
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2007
F1, BOPI 11/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 25/32 (2006.01); A01N 43/76 (2006.01); A01N 59/16 (2006.01); A01P 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.11.30
(47)Data eliberării brevetului2007.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.02
 Data decăderii din drepturi2011.03.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200076