For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.03.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.03.2006 Examinarea preliminara 30.05.2006 Examinarea de fond 31.01.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2007 Eliberarea brevetului (G2) 07.03.2011 Valabil pana la 30.09.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3228
(21)Numarul depozituluia 2006 0081
(22)Data depozitului2006.03.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGONCIAR Veaceslav, MD; ZARICIUC Elena, MD; BACINSCHI Nicolae, MD; LUPAŞCU Tudor, MD; RUDIC Valeriu, MD; PLUGARU Ştefan, MD; CERLAT Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu antibacterian
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/87 (2006.01); A61K 131/00 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C08H 5/00 (2006.01); C08F 8/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.01.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.07
 Data decăderii din drepturi2011.03.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200081