For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.03.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.12.2006 Examinarea preliminara 08.02.2007 Examinarea de fond 30.06.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2008 Eliberarea brevetului (G2) 17.03.2011 Valabil pana la 30.09.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3340
(21)Numarul depozituluia 2006 0082
(22)Data depozitului2006.03.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDARIE Grigore, MD; GRANACI Vera, MD; RUDIC Valeriu, MD; HAREA Vasile, MD; COPACINSCHI Doina, MD; MARANDICI Elena, MD; TODERAŞ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de sporire a capacităţii de fecundare a materialului seminal al vierilor de reproducţie
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2008
F1, BOPI 06/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01); A61K 36/02 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.06.30
(47)Data eliberării brevetului2008.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.17
 Data decăderii din drepturi2011.03.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200082