For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.03.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.05.2006 Examinarea preliminara 27.07.2006 Examinarea de fond 31.12.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2008 Eliberarea brevetului (G2) 20.03.2011 Valabil pana la 30.09.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3447
(21)Numarul depozituluia 2006 0084
(22)Data depozitului2006.03.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.05.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLACUSTA Victor, MD; VUDU Lorina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE ŞI SANOCREATOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de atenuare a stresului emoţional
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61M 21/00 (2006.01); A61M 21/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.20
 Data decăderii din drepturi2011.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200084