For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.03.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.03.2006 Examinarea preliminara 15.05.2006 Examinarea de fond 31.07.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2007 Eliberarea brevetului (G2) 20.03.2008 Valabil pana la 30.09.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3093
(21)Numarul depozituluia 2006 0085
(22)Data depozitului2006.03.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.03.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; PISARENCO Sergiu, MD; SAMOHVALOV Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; PISARENCO Serghei, MD; MORARU Viorel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiANGHELICI Gheorghe, MD; ŢÂBÂRNĂ Constantin, MD; PISARENCO Sergiu, MD; MORARU Viorel, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de colecistectomie celioscopică la pacienţii cu ciroză hepatică
(13)Codul documentului
G2, BOPI 03/2007
F1, BOPI 07/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61L 24/04 (2006.01); A61L 33/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.07.31
(47)Data eliberării brevetului2007.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.20
 Data decăderii din drepturi2008.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200085