For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3490
(21)Numarul depozituluia 2006 0092
(22)Data depozitului2006.03.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.12.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARNOVSCHI Constantin, MD; GRAMA Vasile, MD; CORLĂTEANU Nina, MD; TARNOVSCHI Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de executare a barajului contra alunecărilor de teren
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E02D 3/12 (2006.01); C09K 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.03.22
 Data decăderii din drepturi2012.03.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200092