For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3172
(21)Numarul depozituluia 2006 0094
(22)Data depozitului2006.03.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDOMBROVSCHI Veaceslav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOMBROVSCHI Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOCIETATEA COMERCIALĂ "ADD-PRODUCTION" S.R.L., MD;
(54)Titlul inventiei Senzor inductiv de curent (variante)
(13)Codul documentuluiC8
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 15/00 (2006.01); G01R 15/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.10.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOJOCARU Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.03.23
 Data decăderii din drepturi2010.03.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.09.30
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:5445, 2008.05.28
Datele iniţiale:DOMBROVSCHI Veaceslav, MD;
Datele finale:SOCIETATEA COMERCIALĂ "ADD-PRODUCTION" S.R.L., MD; bd. Decebal, 139, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200094