For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3320
(21)Numarul depozituluia 2006 0100
(22)Data depozitului2006.03.24
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUSU Emil, MD; URSACHI Veaceslav, MD; STRATAN Gheorghe, MD; BURLACU Alexandru, MD; TIGHINEANU Ion, MD; CULIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a oxidului de zinc nanostructurat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B82B 3/00 (2006.01); C30B 25/00 (2006.01); C01G 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.24
 Data decăderii din drepturi2011.03.24
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200100