For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.03.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.03.2006 Examinarea preliminara 30.05.2006 Examinarea de fond 31.12.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2007 Eliberarea brevetului (G2) 27.03.2016 Valabil pana la 30.09.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3199
(21)Numarul depozituluia 2006 0101
(22)Data depozitului2006.03.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTODERAŞ Ion, MD; MUNTEANU Natalia, MD; MOVILĂ Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de combatere a bruhidelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2007
F1, BOPI 12/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01); A01P 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.12.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.03.27
 Data decăderii din drepturi2016.03.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200101