For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.03.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.03.2006 Examinarea preliminara 31.10.2007 Publicarea cererii (A) 07.12.2007 Examinarea de fond 30.04.2008 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.10.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2008 Eliberarea brevetului (G2) 27.03.2011 Valabil pana la 30.09.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3574
(21)Numarul depozituluia 2006 0102
(22)Data depozitului2006.03.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRĂCIUN Alexandru, MD; ENE Vladimir, MD; SAJIN Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv pentru epurarea de cenuşă a gazelor de eşapament şi pentru diminuarea zgomotului produs de motorul cu ardere internă
(13)Codul documentului
G2, BOPI 12/2008
F2, BOPI 04/2008
A, BOPI 10/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F01N 3/01 (2006.01); F01N 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.10.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.04.30
(47)Data eliberării brevetului2008.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIORBĂ VALERIU
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.27
 Data decăderii din drepturi2011.03.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200102