For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.03.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.03.2006 Examinarea preliminară 26.04.2006 Examinarea de fond 28.02.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2007 Eliberarea brevetului (G2) 27.03.2008 Valabil până la 30.09.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 27.03.2026 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3245
(21)Numarul depozituluia 2006 0103
(22)Data depozitului2006.03.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCABAC Vasile, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCABAC Vasile, MD; ABABII Ion, MD; MANIC Victor, MD; ABABII Polina, MD; DANILOV Lucian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCABAC Vasile, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv de modelare a cartilajului pătrat al septului nazal
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/24 (2006.01); A61B 17/56 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.02.28
(47)Data eliberării brevetului2007.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.27
 Data decăderii din drepturi2008.03.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200103