For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.03.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.04.2006 Examinarea preliminara 22.09.2006 Examinarea de fond 30.11.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.05.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2007 Eliberarea brevetului (G2) 30.03.2011 Valabil pana la 30.09.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3185
(21)Numarul depozituluia 2006 0104
(22)Data depozitului2006.03.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDANILOV Lucian, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDANILOV Lucian, MD; ABABII Ion, MD; MANIUC Mihail, MD; CAMÎŞ Elena, MD; CABAC Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDANILOV Lucian, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al amigdalitei cronice la copii
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2007
F1, BOPI 11/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/14 (2006.01); A61P 11/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.11.30
(47)Data eliberării brevetului2007.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.03.30
 Data decăderii din drepturi2011.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200104