For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.03.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 12.04.2006 Examinarea preliminară 02.06.2006 Examinarea de fond 31.12.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2007 Eliberarea brevetului (G2) 30.03.2008 Valabil până la 30.09.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3203
(21)Numarul depozituluia 2006 0105
(22)Data depozitului2006.03.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCABAC Vasile, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCABAC Vasile, MD; ABABII Ion, MD; MANIC Victor, MD; ABABII Polina, MD; DANILOV Lucian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCABAC Vasile, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de înlăturare a devierilor cartilajului pătrat al septului nazal
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/24 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.12.31
(47)Data eliberării brevetului2007.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.03.30
 Data decăderii din drepturi2008.03.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200105