For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.03.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 11.05.2006 Examinarea preliminară 27.02.2007 Examinarea de fond 31.07.2007 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2008 Eliberarea brevetului (C2) 31.03.2009 Valabil până la 30.09.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 27.09.2020 31.03.2026 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3372
(21)Numarul depozituluia 2006 0106
(22)Data depozitului2006.03.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.03.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD; ŞIŞIANU Teodor, MD; RAILEAN Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obtinere a celuler fotovoltaice (variante)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/00 (2006.01); B05D 3/00 (2006.01); B32B 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.31
 Data decăderii din drepturi2009.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200106