For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3372
(21)Numarul depozituluia 2006 0106
(22)Data depozitului2006.03.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.03.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD; ŞIŞIANU Teodor, MD; RAILEAN Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞIŞIANU Sergiu, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obtinere a celuler fotovoltaice (variante)
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/00 (2006.01); B05D 3/00 (2006.01); B32B 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.03.31
 Data decăderii din drepturi2009.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200106