For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.04.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.04.2006 Examinarea preliminară 28.08.2006 Examinarea de fond 30.04.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2007 Eliberarea brevetului (G2) 13.04.2012 Valabil până la 31.10.2013 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3301
(21)Numarul depozituluia 2006 0122
(22)Data depozitului2006.04.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDESEATNIC Alexandra, MD; PAŞA Lilia, MD; TIURINA Janetta, MD; LABLIUC Svetlana, MD; CLAPCO Steliana, MD; GHIŢU Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Penicillium expansum CNMN FD 05 C
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 13/00 (2006.01); C12R 1/80 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.04.30
(47)Data eliberării brevetului2007.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.13
 Data decăderii din drepturi2012.04.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200122