For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.05.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.05.2006 Examinarea preliminara 22.12.2006 Examinarea de fond 28.02.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2007 Eliberarea brevetului (G2) 15.05.2011 Valabil pana la 30.11.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3244
(21)Numarul depozituluia 2006 0139
(22)Data depozitului2006.05.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.05.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITAR PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSOFRONI Dumitru, MD; GUŢU Lilian, MD; TENNER Katja, DE; CERNÎI Anatol, MD; CARDANIUC Corina, MD; TODIRAŞ Mihail, MD; BADER Michael, DE;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ INSTITUTUL ONCOLOGIC, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de apreciere a agresivităţii cancerului endometrial
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 10/00 (2006.01); C12Q 1/68 (2006.01); C07H 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.02.28
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.05.15
 Data decăderii din drepturi2011.05.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200139