For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.05.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 24.05.2006 Examinarea preliminară 27.06.2006 Examinarea de fond 31.01.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2007 Eliberarea brevetului (G2) 19.05.2011 Valabil până la 30.11.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3218
(21)Numarul depozituluia 2006 0142
(22)Data depozitului2006.05.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTOMA Simion, MD; LISNIC Stelian, MD; VELIKSAR Sofia, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; COREŢCAIA Iulia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a sfeclei de zahăr
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 21/00 (2006.01); C05D 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.01.31
(47)Data eliberării brevetului2007.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.05.19
 Data decăderii din drepturi2011.05.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200142