For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3254
(21)Numarul depozituluia 2006 0144
(22)Data depozitului2006.05.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 31.05.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBOTNARI Vanda, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOTNARI Vanda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBOTNARI Vanda, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinului spumant natural
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.02.28
(47)Data eliberării brevetului2007.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.23
 Data decăderii din drepturi2012.05.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200144