For comments, suggestions

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2006 0152
(22)Data depozitului2006.06.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.03.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNECHIT Ivan, MD; NECHIT Vladislav, MD;
(54)Titlul inventiei Maşină de presare (variante)
(13)Codul documentuluiA
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B28B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.12.31
 Data retragerii2009.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200152