For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3365
(21)Numarul depozituluia 2006 0168
(22)Data depozitului2006.06.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.09.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT "REGISTRU", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUCEATSCHI Pavel, MD; GAIBU Nicolae, MD; GROSUL Vadim, MD; SLEPNEV Ivan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDERE DE STAT "REGISTRU", MD;
(54)Titlul inventiei Document cu mijloc de protecţie
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B42D 15/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.03.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.06.27
 Data decăderii din drepturi2008.06.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200168