For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.06.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 23.10.2006 Examinarea preliminara 28.02.2007 Examinarea de fond 31.01.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2008 Eliberarea brevetului (G2) 29.06.2011 Valabil pana la 31.12.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3494
(21)Numarul depozituluia 2006 0170
(22)Data depozitului2006.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.06.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD; URSACHI Veaceslav, MD; ALBU Sergiu, MD; MONAICO Eduard, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv semiconductor de tip varactor şi procedeul confecţionării lui
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2008
F1, BOPI 01/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 27/04 (2006.01); H01L 21/77 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.06.29
 Data decăderii din drepturi2011.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200170