For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3494
(21)Numarul depozituluia 2006 0170
(22)Data depozitului2006.06.29
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 29.06.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTIGHINEANU Ion, MD; URSACHI Veaceslav, MD; ALBU Sergiu, MD; MONAICO Eduard, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv semiconductor de tip varactor şi procedeul confecţionării lui
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 27/04 (2006.01); H01L 21/77 (2006.01); B82B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.01.31
(47)Data eliberării brevetului2008.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.06.29
 Data decăderii din drepturi2011.06.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200170