For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.06.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.07.2006 Examinarea preliminara 27.07.2006 Examinarea de fond 28.02.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2007 Eliberarea brevetului (G2) 30.06.2008 Valabil pana la 31.01.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3248
(21)Numarul depozituluia 2006 0175
(22)Data depozitului2006.06.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.06.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiJOVMIR Vasile, MD; STANISLAV Anastasia, MD; MORARU Lilia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiJOVMIR Vasile, MD; STANISLAV Anastasia, MD; MORARU Lilia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiJOVMIR Vasile, MD; STANISLAV Anastasia, MD; MORARU Lilia, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă  de tratament  al cancerului glandei mamare
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2007
F1, BOPI 02/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/255 (2006.01); A61K 31/513 (2006.01); A61K 31/675 (2006.01); A61N 5/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.02.28
(47)Data eliberării brevetului2007.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.06.30
 Data decăderii din drepturi2008.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2009.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200175